Normál légzés hang

Sipoló légzés

Stridoros légzés

Crepitáló légzési hang

Pleurális dörzs zörej

Terminális légzés

Ödéma hangja

Mentőhívás

Krupp szindroma hangja

Egészséges csecsemő sírás